ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

          ผลกระทบจาก ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในปัจจุบันล้วนเป็นผลมาจากการกระทำของมนุษย์ สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ทรัพยากรจำนวนมากต้องเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว มลภาวะเกิดขึ้นในแทบทุกด้าน จะก่อให้เกิด ปัญหา สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้สถานที่ปนเปื้อน การแข่งขันยังทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่ สร้างความขัดแย้งในสังคม  ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ หากทุกคนในสังคม รู้จัก การอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน และจริงจังกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องถิ่น ทำเองและประสานงานกับสถาบันที่เกี่ยวข้อง จะสามารถฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ในสภาพแวดล้อมท้องถิ่นสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและลดของเสียในสังคมได้

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภัยใกล้ตัวที่คาดไม่ถึง

            การเกิด ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ในปัจจุบันของประเทศอยู่ในขั้นวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมใหญ่หรือภัยแล้ง สถานการณ์นี้นำไปสู่ความเสียหายนับไม่ถ้วน สาเหตุหลักมาจาก มลพิษที่เกิดจากมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรุนแรงขึ้นทุกวัน วันที่ 4 ธันวาคม เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยของทุกปี เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว และส่งเสริมความตระหนักในความรักและการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศและสาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นการปล่อยก๊าซคาร์บอนจากโรงงานอุตสาหกรรมยานพาหนะและการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่าและปัญหาของเสีย

            วิธีการกำจัดขยะในครัวเรือนยังเป็นการเผาอีกด้วย และการทิ้งขยะตามแม่น้ำและลำคลอง รวมทั้งกองขยะในที่ว่างหรือที่สาธารณะที่มีควันเขม่าเกิดขึ้น น้ำเสียที่ไหลผ่านหลุมฝังกลบจะนำไปสู่ มลพิษสิ่งแวดล้อม ทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และปัญหาด้านสาธารณสุข จากการสำรวจครัวเรือนทางเศรษฐกิจและสังคมของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2552 พบว่า 48.4% ของครัวเรือนใช้การเผาเพื่อกำจัดขยะ

ปัญหา สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น ใกล้ตัวเรา

            คำว่า  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เมื่อทุกคนจำได้ บางคนอาจนึกถึงสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ปัญหา สิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่น คนอื่นอาจมีน้ำเน่าในแม่น้ำและคลอง น้ำก็ข้นด้วยโคลนและขยะมากมาย ไม่สามารถใช้อาบน้ำหรือดื่มได้เหมือนเมื่อก่อน อาจกล่าวได้ว่าดินที่ปลูกพืชผลในปัจจุบันถูกทำลายและพืชผลไม่เติบโต 

            บางคนอาจสงสัยว่าพวกเขาสูดอากาศแบบไหนในโบสถ์ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ไม่สดเหมือนในชนบทที่มีทุ่งนา ป่าไม้ เนินเขาโล่งๆ ที่คนไม่เยอะ เพราะ ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ภาพลักษณ์ของชุมชนแออัดมีกลิ่นเหม็นขยะที่คนเก็บมา ทั้งยังมีกลิ่นไม่พึงประสงค์จากควันจากรถยนต์และมอเตอร์ไซค์อีกด้วย นอกจากนี้ เขม่าและควันยังมาจากปล่องไฟของโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา

ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่โลกยังต้องหาทางออก

 • ภาวะโลกร้อน”  ดูเหมือนว่า  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  จะเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดและส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนในวงกว้าง ฉบับล่าสุดชี้ชัดว่าถ้าชาวโลกไม่รีบร้อนจะเปลี่ยนพฤติกรรมช่วยพาโลกออกจากภาวะโลกร้อนทันที อีกไม่นานเราจะถึงจุดที่ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ และเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นถึง 3 องศาเซลเซียส เมื่อ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ภัยธรรมชาติและการสูญพันธุ์ของสัตว์เพิ่มสูงขึ้นมากจนเราไม่อยากจินตนาการ
 • ขยะอาหาร”  เศษอาหารเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายเรา ตามสถิติแล้ว มากกว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตในแต่ละปี หรือประมาณ 1.3 พันล้านตัน กลายเป็นของเสีย ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 8% และมีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ในทางกลับกัน มีคน 800 ล้านคนในโลกที่อดอยาก แต่เศษอาหารยังคงเป็น  ปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ที่สามารถแก้ไขได้โดยการใช้เศษอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือกระจายไปในขณะรับประทานอาหาร แต่ควรซื้อกินในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อลดขยะและสร้างเศษอาหารให้น้อยที่สุดจะดีกว่า
 • ขยะพลาสติก”  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหา มลพิษสิ่งแวดล้อม ที่ แก้ไขไม่ได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วย ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตขยะประเภทนี้รายใหญ่ที่สุดอันดับที่ 12 ซื้อสินค้าและของชำเพิ่มเติมที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก 19% ของขยะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ แต่ส่วนที่เหลือยังคงมีขนาดใหญ่และทำให้เรามีปัญหาอยู่ดี รัฐบาลยังได้พยายามลดการใช้พลาสติกและกฎระเบียบที่เข้มงวดสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้อง ภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน แต่มันขึ้นอยู่กับผู้บริโภคเองที่ทำงานร่วมกันเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและกอบกู้โลก
 • มลพิษทางอากาศ” คุณรู้สึกว่าสภาพอากาศเลวร้ายลงทุกวัน มลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก และอาจเป็นโรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคปอดเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณทุกปี และนั่นเป็นปัญหาใหญ่ที่โลกต้องแก้ไขโดยเร็วเพราะอยู่ใกล้กันมาก

สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่มองข้ามไป

            เมื่อพูดถึง   ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้คนส่วนใหญ่นึกถึงการตัดไม้ทำลายป่าและการตัดไม้ทำลายป่า สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน อันตรายจากสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษ ปัญหา ที่ส่งผลต่อชีวิตคนในสังคมและแนวทางแก้ไขร่วมกัน เช่น การรณรงค์รีไซเคิลหรือส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงแนวทางต่างๆ ในการปกป้องสิ่งแวดล้อม ภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นการดำเนินการเพื่อควบคุมปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่มองข้ามต้นเหตุของปัญหาในพื้นที่ แต่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในไทย สาเหตุหลักๆมีดังนี้

จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น

            การเจริญเติบโตของมนุษย์มีส่วนสำคัญต่อผลกระทบต่อ   ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ความต้องการทรัพยากรก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน การเพิ่มขึ้นของประชากรไทย  เช่น ที่อยู่อาศัยที่ต้องการ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แร่ธาตุ แหล่งพลังงาน น้ำและอาหาร 

            เมื่อทรัพยากรที่มีอยู่ไม่เพียงพอ การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนชนบท ทำให้เกิดการบุกรุกเพื่อทำลายสภาพแวดล้อมนี้ เพียงพอต่อความจำเป็นของชีวิต

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

            การขยายตัวทางเศรษฐกิจนำไปสู่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ยั่งยืน จาก การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย ความเจริญทางเศรษฐกิจทำให้วิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป เช่น การแสวงหาความสะดวกสบายให้ตัวเองมากขึ้น 

            ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เหล่านี้รวมถึงมลพิษทางอากาศ เสียง และการสั่นสะเทือน รวมถึงข้อกำหนดด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมอื่นๆ

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

            ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก่อให้เกิด ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม ด้านบวก ด้านลบ ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการทรัพยากร นอกจากนี้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการเกษตร เช่น ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง สามารถสร้างเศษขยะที่สามารถแพร่กระจายไปยังน้ำใต้ดินได้ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำที่ยากต่อการซ่อมแซม

ภัยธรรมชาติ

            ภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิด ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  เช่น ไฟป่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว และภูเขาไฟระเบิด เป็นผลมาจากภัยพิบัติเหล่านี้ ส่วนหนึ่งของ ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่สร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากแหล่งขนาดใหญ่ 

            เราจะเห็นว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมในไทย ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจากกิจกรรมของมนุษย์และจำนวนคนเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกิดจากภัยธรรมชาติ บางส่วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน ง่ายๆ

            เพื่อปปป้องกัน  ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  “การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ” มีประโยชน์มาก และในขณะเดียวกันการสร้างมลภาวะน้อยลง มีทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้อย่างยั่งยืนในอนาคต ในบทความนี้เราขอแนะนำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน 9 วิธีในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม

 •  ประหยัดการใช้ของใช้ในบ้าน  นี่เป็น วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ง่ายๆ สำหรับทั้งครอบครัว เราสามารถลดการใช้ทรัพยากรลงได้มาก
 • การนำวัสดุรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่  
 • ใช้ประโยชน์สูงสุดจากการรีไซเคิลวัสดุที่หลากหลาย  รวบรวมและรีไซเคิลขยะอย่างถูกต้อง
 • ซ่อมแซมสิ่งที่เสียแทนการทิ้ง  เมื่อมีสิ่งแตกหัก ซึ่งสามารถลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้
 • เปลี่ยนวัสดุที่ปนเปื้อนซึ่งเป็น สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยวัสดุจากธรรมชาติ  
 • การป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
 • ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่สูญเสีย 
 • เลือกพลังงานและเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับโลก 
 • ที่สำคัญที่สุดคือ “การศึกษา” โดยเฉพาะทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเรา เมื่อคุณเข้าใจฟังก์ชัน วิธีการทำงาน และวิธีควบคุมแล้ว ที่เราสามารถบรรลุและปรับตัวเพื่อเจาะได้ดีขึ้นผ่านการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ

ความรับผิดชอบในการป้องกัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน

 • ลด ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และมลพิษทางอากาศที่ต้นทางและลดมลพิษทางรถยนต์
 • มาตรการที่เข้มงวดในการลดผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
 • สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
 • ปรับปรุง วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ยกระดับระบบกำจัดขยะมูลฝอยของบริษัทให้มีการจัดการแบบบูรณาการ
 • การป้องกันและฟื้นฟูไฟป่าหลังไฟป่า
 • มาตรการที่เป็นระบบ ดำเนินการ โครงการ การจัดการ สิ่งแวดล้อม ในชุมชน ทั้งเชิงป้องกันและแก้ไข
 • การลดมลภาวะ  สาเหตุปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน  ที่ต้นทาง
 • ควบคุมการใช้ที่ดินใกล้แหล่งน้ำ
 • กำจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม
 • การจำแนกขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปฝังกลบ อย่างน้อย
 • ส่งเสริมการผลิตที่ลดการใช้วัสดุ ลดพลังงาน และลดมลพิษ เพิ่มกำลังการผลิตโดยใช้ทรัพยากรหมุนเวียน

คำถามที่พบบ่อย FAQ

สิ่งแวดล้อมคือทุกสิ่ง ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่ล้อมรอบเราและส่งผลต่อทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ทั้งสองเกิดขึ้นในธรรมชาติเป็นแสงแดดจากดวงอาทิตย์ อากาศที่เราหายใจเข้าไป มหาสมุทร ป่าไม้ สัตว์และพืช และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น อาคารและโครงสร้าง

 • ปัญหาประชากร
 • การขยายตัวของเมือง
 • รูปแบบการใช้ที่ดินไม่เพียงพอ
 • การใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด